fbpx

Training rouwen!

In deze blog geef ik jou informatie over welke lessen aanbod komen in de training: rouwen! Allereerst wat meer informatie over deze training. Het gaat om een intensief traject van 3 maanden. Waarbij je letterlijk leert om de pijn die je in het rouwen nog met je meedraagt los te laten en weer te kunnen leven vanuit verbinding. Dat ondanks de heftige gebeurtenis,,  je het leven toch weer kunt omarmen. Dat je niet meer met allerlei vervelende gevoelens wordt geconfronteerd, als je denkt aan je dierbare persoon. Dat je letterlijk de band nog met hem of haar kan voelen.

De training rouwen bestaat uit 12 lessen verdeeld over 12 weken. Elke week om 9.00 ontvang je een e-mail. De training staat klaar in de digitale omgeving (let op: dit is vanaf september). Voor nu kun je meedoen met de pilot. Elke les bestaat uit een video van ongeveer 10 minuten en een werkboek van ongeveer 20 à 30 pagina’s. Dit werkboek bestaat uit:

Theoretische informatie verteld in Jip en Janneke taal.

Ervaringen van anderen door middel van verhalen.

Vragen die je laat nadenken over je eigen rouwproces.

Minimaal 1 opdracht en eventuele andere (keuze) opdrachten.

Les 1: Hoe werkt de training rouwen?

Les 1 is de start van de training. Hierin vertel ik wat je precies kunt verwachten en hoe de training is opgebouwd. Daarnaast maak je kennis met mijn PAT-methode. De pad die je het beste kunt bewandelen in het rouwproces.

P staat voor pijn toelaten
A staat voor acceptatie
T staat voor troost vinden

Je gaat aan de slag met de eerste opdracht, die is de opdracht die gedurende het lesprogramma heel veel houvast gaat geven.

Les 2: Rouwen, wat is dat dan? 

In les 2 gaan we dieper in op het thema: rouwen. Wat is rouwen precies en wat betekent het voor jou? Door middel van een opdracht weet je waar je staat in het rouwproces en waar je je dus de komende tijd aan gaat werken.

Rouwen is niet alleen maar het verliezen van een dierbare, het kan op veel fronten in je leven gebeuren. Denk maar eens aan het uitgaan van een relatie, ineens ziek worden, je baan kwijtraken of in een onveilige situatie terecht komen.

Van eerdere verlieservaringen kun je veel leren. Je gaat je eigen verlieservaringen in kaart brengen en voelen waar nog pijn zit. Deze ervaringen ga je in positieve zin gebruiken voor de komende 3 maanden.

Les 3: De reis naar het moment dat alles anders werd

In les 3 gaan we ook weer terug in de tijd, namelijk de periode voor het overlijden. Het wel of niet afscheid kunnen nemen, hoe jouw dierbare is overleden en de uitvaart hebben grote invloed op de start van het rouwproces.

Het is goed om hier bij stil te staan, om bepaalde pijn en eventuele ervaringen die misschien wel traumatisch waren in beeld te brengen. Het kan zo zijn dat er veel pijn en boosheid naar voren komt.

Door de vragen te beantwoorden en aan het einde van de les een hele krachtige oefening te doen, kun je dit letterlijk gaan loslaten.  

Les 4: Inzicht in jouw emoties

We kunnen sommige emoties echt als last zien: boosheid, verdriet, jaloezie, eenzaamheid, schaamte, angst. Wat ik jou wil leren in deze les is dat we niet voor niets emoties hebben gekregen. Ze dienen ergens voor. Allereerst gaan we alle emoties bij langs die er zijn. Dan ga je voor jezelf na, welke ‘negatieve emoties’  zijn erg aanwezig? De emoties waar jij op dit moment hinder van ondervindt ga je mee aan de slag in deze les.
Ook zijn er andere emoties zoals lachen en kwetsbaarheid die jou kunnen helpen in het rouwproces. Waarom zijn deze 2 emoties zo belangrijk? En hoe kun je ze meer integreren in je leven?
We gaan nog dieper in op het rouwproces, welke stadia van rouw heb je? Op die manier krijg je ook meer inzicht in je eigen patronen. Al met al leer je op een andere manier naar emoties kijken en zie je ze aan het einde van deze les niet meer als last, maar als noodzakelijk in dit leven. Het belemmert je veel minder in je dagelijks leven. 

Les 5: Wees lief voor je lijf

Goed zorgen voor je lijf heeft een mega impact op je geest. Daarom is het zo belangrijk om hier veel aandacht aan te besteden. In deze les behandelen we dit uitgebreid. Onderdelen zoals: goed slapen, voldoende rust, gezond eten, voldoende water drinken, regelmatig bewegen worden verder toegelicht. Wat is per onderdeel belangrijk om te weten en waarom heeft dit ook zo veel invloed op hoe je je rouwproces beleefd?
Hoe kun je op bepaalde gebieden positieve stappen maken, zonder dat je je leven rigoureus hoeft om te gooien? In deze les leer je ook hoe met stress om te gaan. Dit kun je namelijk nu niet gebruiken in deze periode van je leven. Het is daarbij belangrijk om te leren hoe je liefdevol grenzen aangeeft. Deze les gaat er voor zorgen dat je zo beter in je fel komt en je leert hoe belangrijk gezond leven is.

Les 6: De pijn omarmen

Om pijn te kunnen loslaten, moet je dwars door de pijn heen gaan. Hoe vervelend en naar het is. In deze les komen er verschillende situaties aanbod, wat er gebeurt als je dit onvoldoende toelaat. Het is zo essentieel om hier door heen te gaan, zodat je uiteindelijk weer vanuit vrijheid en liefde kunt leven. Afhankelijk van hoe jezelf in het leven staat en wat je bij jezelf vindt passen worden er 3 verschillende technieken uitgelegd. Door middel van de opdracht(en) kun je dit zelf gaan toepassen. In principe kun je alle 3 door elkaar heen gebruiken of je kiest voor 1 of 2 technieken. Als je hier actief mee bezig gaat, zal er een transformatie gaan plaatsvinden.  In de zin dat je eindelijk de pijn die je nog meedraagt kunt gaan loslaten. Opluchting en bevrijding zul je gaan meemaken.

Dit zijn de eerste 6 lessen van de training over rouwen! Bij deze de overige 6 lessen.

Les 7: Alles begint bij acceptatie

Je vindt het lastig om de realiteit onder ogen te zien. Je bent in je hoofd altijd bezig als je dit of dat hebt, dan ben ik pas gelukkig. Het verliezen van je dierbare speelt daarbij ook een grote rol. Je bent jezelf gaan vertellen dat je zonder je dierbare niet meer gelukkig bent. Je bent ook deze gedachtes gaan geloven. Het is belangrijk om daar een shift in te weeg te brengen. Ik leg jou uit waarom het nu leven, jou leven een positieve wending kan geven. Vanuit acceptatie kun je namelijk nog veel beter je emoties toelaten. Dat is wat je graag zou willen om die transformatie te weeg te brengen. Je leert dan ook het verlies van je dierbare persoon te accepteren. Zodat je op die manier een gelukkiger mind-set gaat creëren. Zelfacceptatie is ook een onderdeel van deze les. Hoe kijk je naar jezelf en hoe kun jezelf accepteren? Op die manier maken we een start met les 8, waarbij je betere relaties met familieleden en de andere mensen om je heen gaat ontwikkelen.

Les 8: Steun en toeverlaat

Steun vinden is zó nodig in het rouwproces. Soms denken we dat we alles wel alleen kunnen. Niets is minder waar. We hebben elkaar nodig. Waarom vinden we dan dat we alles alleen moeten doen en hoe komt het dat we de steun niet altijd kunnen vinden bij onze familieleden of vrienden? Allereerst ga ik uitleggen hoe systematisch familieopstellingen werkt en vervolgens ga je dit toepassen binnen je eigen familie.

Het kan namelijk zo zijn dat bepaalde gebeurtenissen vanuit vroegere generaties nog steeds zijn weerslag heeft op jouw familieleden. Wat ook de band die je met elkaar hebt in de weg kan zitten en je (eventuele) eigen relatie met je partner en (eventuele) kind(eren). Doordat je daar in gaat verdiepen, ga je bepaalde kanten van familieleden veel beter begrijpen.
Ook ga je eigen rol binnen het gezin waarin je op bent gegroeid onder de loep nemen. Sta je op je eigen plek en neem je dus een kind-rol aan of ben je na het overlijden van bijvoorbeeld een familielid op een andere plek gaan staan?
Wat bereik je hiermee? Jij leert jezelf en je familieleden beter te begrijpen. Dit gaat ontzettend veel rust in je leven geven. Als jij ook weer op je eigen plek gaat staan (klinkt misschien nog een beetje vaag), zul je ook veel meer steun kunnen ontvangen.
Ook zul je in deze les er achter komen, waarom mensen in je omgeving niet goed met jouw verlies kunnen omgaan.

Als je dierbare is overleden zijn er vaak bepaalde dingen die je heel erg aan hem of haar mist. Je dierbare zal nooit weer terug komen, maar eigenschappen en eventuele praktische zaken die je mist zou je misschien wel kunnen vinden in iemand anders. Ook hier gaan we mee aan de slag.
Door middel mijn methode, zul je merken dat je na deze les wel de steun en troost kunt vinden die jij verdient.

Les 9: Kwetsbaarheid als kracht

Hoe kan kwetsbaarheid een meerwaarde zijn in het rouwproces? We zijn niet opgegroeid om kwetsbaar te zijn en we willen het ook heel graag vermijden. In een rouwproces ontkom je er niet aan om dit wel te zijn. Leven met een muurtje om je heen, gaat je vroeg of laat opbreken. Je kunt namelijk niet altijd maar sterk zijn, helemaal niet nadat jouw dierbare is overleden. Je kunt op die manier veel beter aangeven waar je behoefte aan hebt in het rouwproces. Je leert grenzen te stellen en dus voor jezelf op te komen. In deze les ga ik je nog meer inzicht geven waarom kwetsbaarheid zo belangrijk is en hoe je je dit jezelf kan aanleren. Zodat jij aan het einde van deze les Koning of Koningin Kwetsbaarheid wordt 😊. 

Les 10: De beste rouwmethode

In deze les ga je leren hoe belangrijk het is om balans te vinden tussen rouwen en afleiding. Ofwel verlies en herstel. Verlies staat voor dat je actief met het rouwen bezig gaat. Dat je op die manier je emoties kunt uiten. Je bent lief voor jezelf en je geeft jezelf de tijd en ruimte die je nodig hebt. Anderzijds is afleiding zeker zo belangrijk. Alleen met verlies bezig zijn maakt je namelijk doodongelukkig. Als je vooral bezig bent met activiteiten die niets met het verlies te maken hebben, zal dit je vroeg of laat ook opbreken. Waarom is het nou zo belangrijk om daarin balans te vinden en hoe kun je dit het makkelijkste toepassen in je leven? Dit ga je leren in deze les.

Les 11: Jouw dierbare draag je mee

Waar wil je naar toe in je leven? Je wilt de pijn kunnen loslaten en de weg inslaan naar verbinding. Verbinding gaat er om dat je de liefde weer kunt voelen voor je dierbare persoon. Dat je niet alleen maar pijnlijke gevoelens ervaart, maar vooral denkt aan de mooie herinneringen en wat diegene voor je heeft betekend.
Troost kan daar een grote invloed op zijn. Je zult leren relativeren in deze les. Dat we namelijk hier op aarde komen, maar het ook weer verlaten. Dat dit de kringloop van het leven is. Dat sommige van ons een langer leven hebben en anderen maar 1 dag hier zijn.
Ik neem je mee in het hiernamaals. Ook leer je welke manieren van troost er zijn en welke in jouw leven passen. Ook helpt het om de activiteiten die jij deed met je overleden dierbare persoon toch weer in je eigen leven te integreren. Aan het einde van de les voel jij weer de verbinding met je dierbare overleden persoon. De leegte die jij eerder voelde is minder aanwezig. Je bent er nu nog meer van overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde. Als je niet spiritueel bent ingesteld vind je in deze les nog voldoende andere handvatten, waar jij troost uit kan halen.

Les 12: Plan voor de toekomst

Je bent zo intensief bezig geweest om door de pijn, verdriet en boosheid heen te gaan. Dat er weer letterlijk ruimte ontstaat voor andere dingen in je leven. Het is na dit online programma tijd om rust te nemen, om alles letterlijk te laten bezinken.
Je kan er achter komen gedurende dit traject dat er nog andere probleemgebieden in je leven zijn, dit kun je nu in kaart gaan brengen en een plan gaan maken om hier in de toekomst aan te gaan werken.
Daarnaast leer ik jou de kracht van affirmaties en hoe jij bepaalde dingen in je leven kan gaan aantrekken. Nu is de periode aangebroken om jezelf rust te gunnen. Om de tijd te nemen voor het verwerken van alles wat je in afgelopen periode hebt geleerd en toegepast.

Dit is een kort overzicht van de gehele training over rouwen, hopelijk heeft het een goed beeld gebracht, wat het programma jou kan bieden.

Wil je nog meer informatie over de training? Klik dan op deze link: training rouwen.